Ordliste


Amplitude

Amplitude er det samme som lydstyrke.


Båndbredde

Båndbredde brukes til å beskrive hvor stort antall frekvenser som påvirkes. Stor båndbredde tar mange frekvenser, liten båndbredde få. Ofte tar filtre frekvenser på begge sider at en senterfrekvens.


Senterfrekvens

Senterfrekvensen peker på den frekvensen som er midt i frekvensbåndet.


Digital arbeidsstasjon

Digital arbeidsstasjon betegner en programvare hvor du kan spille inn, redigere, manipulere og spille av lyd. Komponere med lyd er en digital arbeidsstasjon.


Forsinkelse

Forsinkelse er når du hører en lyd og en repetisjonen av lyden svært kort tid etterpå. Forsinkelsestiden blir da tiden mellom hver repetisjon. Forsinkelse er nært knyttet til ekko og romklang, men vi snakker ofte om forsinkelse i effekter som for eksempel flanger, der forsinkelsen blir så kort at vi ikke hører den som en kopi av lyden, men som en fordreining.


Ekko

Ekko er når en lyd gjentas fordi den reflekteres fra en eller flere overflater.


Redigering

Den vanligste redigeringen er når du plasserer flere lyder etter hverandre i rekkefølge. Det kalles også redigering når du for eksempel klipper bort begynnelsen eller slutten på en lyd.


Tilbakekobling

Tilbakekobling skjer når en behandlet lyd sendes inn i en lydeffekt på nytt etter å allerede ha vært igjennom. Vanlige eksempler er forskjellige forsinkelseseffekter, hvor lyden gjentas mange ganger før den dør ut. Volumet på lyden som sendes inn i lydbehandlingen på nytt bestemmer hvor mange ganger alt sammen gjentas, og dette er tilbakekoblingen. Når tilbakekoblingen er veldig sterk (nesten full styrke), får du en forsinkelse som varer veldig lenge, og når volumet er på full styrke så vil det vare uendelig lenge mens det pussig nok stadig blir høyere.


Filter

Et filter fjerner deler av spekteret til en lyd. Et filter som også forsterker deler av spekteret kalles en equaliser.


Flanger

Flanging gjøres gjennom å gange et lydsignal med en kopi av seg selv, hvor kopien er forsinket med et ørlite tidsintervall.


Frekvens

Lyd er trykkbølger i luft, og frekvens er et ord for antall trykkbølger (svingninger) pr. sekund. Vi oppgir frekvens i Hz - svingninger pr. sekund.


Hertz

Hertz er måleenheten for frekvens. For eksempel har kammertonen 'A' en frekvens på 440 Hz.


Miksing

Miksing er å balansere lyden når flere lydsignaler blandes sammen.


Modulasjon

Modulasjon betyr å forandre en lyd ved hjelp av en annen lyd. Signalet du ønsker å forandre kalles bæresignal, og det du endrer med kalles en modulator. Et vanlig eksempel er amplitudemodulasjopn, hvor styrken på den ene lyden forandrer styrken på den andre lyden. Et annet eksempel er frekvensmodulasjon, hvor modulatoren forandrer frekvensen på bæresignalet.


Panorering

Panorering plasserer lyd til høyre og venstre i stereo. Når du lytter i stereo, og en lyd er panorert til venstre, så høres den sterkere ut i venstre høyttaler, og motsatt.


Resonans

Rom, og alle ting forsåvidt, har ofte en egenfrekvens som forsterkes når de settes i bevegelse. Dette heter resonans - at objektet og rommet "svarer" på lyden.


Sequencer

En sequencer er en progamvare der du plasserer lyder når du komponerer.


Signal

Signal er i denne sammenhengen at annet ord for lyd.


Lydbasert musikk

I lydbasert musikk bruker du lyder i stedet for noter som byggesteiner når du komponerer. Lydene kan være fra hva som helst. Man forander ofte lydene slik at de blir til lyder ingen har hørt før, eller man bruker dem som de er.


Lydbibilotek

Lydbiblioteket er der alle lydene som brukes i en av dine komposisjoner i Komponere med lyd lagres.


Romliggjøring

Romliggjøring er hvor og hvordan lydene opptrer i rommet, slik du plasserer dem mellom to eller flere høyttalere. En vanlig form for romliggjøring finner du på kino, og der brukes ofte et system som kalles surround, eller kringlyd på norsk. Høyttalerne brukes til å få deg til å føle at du er på samme sted som filmen foregår fordi du hører lyd som beveger seg rundt deg på alle kanter.


Skjøting

Skjøting er det du gjør når du setter sammen lydbiter.


Transport

Transportpanelet er der du styrer avspillingen i stykket; pause, forover og bakover i komposisjonen.


Forkorte

Forkorte er å redusere lengden på en lydfil enten ved å krympe den eller vel å klippe bort deler.


Bølgeform

En bølgeform er en tegning av hvordan lyden varierer over tid. En lydbølgeform viser hvordan lufttrykket endrer seg over tid, og vi sier at vi ser på lyden i tidsdomenet.